Speleološka škola

     Iza nas je mnogo generacija vrhunski

     obučenih speleologa-pripravnika.

Surađujte s nama!

   Imamo veliko iskustvo u radu na

   projektima vezanim uz speleologiju.

Speleolog

   Speleolog je naš časopis koji

   izdajemo kontinuirano od 1953. god.

I. predekspedicija "Lukina jama 2013"

U razdoblju od 14. do 19. kolovoza 2012. održana je I. predekspedicija u Lukinu jamu, u organizaciji Speleološkog odsjeka HPD Željezničar i pod pokroviteljstvom Hrvatskog speleološkog saveza. 2013. godine planira se ekspedicija u našu najdublju jamu s ciljem speleoronilačkog istraživanja sifona na dnu jame koji obuhvaća: istraživanje sifona do –80m dubine; topografsko snimanje sifona, fotografiranje i snimanje prostora, istraživanje, fotografiranje i snimanje podzemne faune te prikupljanje geoloških i bioloških uzoraka. Ovogodišnja I. predekspedicija imala je za cilj pripremne logističke radnje kako bi ekspedicija iduće godine bila što učinkovitija. Jedan od zadataka bilo je opremanje jame te transportiranje opreme i hrane na bivke u samoj jami.

Logor je bio smješten u Velikom Lomu, nedaleko ulaza jamskog sustava Lukina jama – Trojama. S obzirom da se na ulaznoj vertikali Lukine jame nalazi ledeni čep, odlučeno je da se jama oprema kroz ulaz u Trojamu, koja se na oko -580m spaja s Lukinom jamom. U ovoj akciji jama je postavljena do bivka na -780m, a užeta su preparirana i ostavljena da vise na sidrištima. Podignuta su dva bivka: na -350m i -780m, transportirani su karimati, vreće za spavanje, hrana i ostala oprema kako bi boravak u jami u narednim akcijama bio što ugodniji za sudionike.

U narednim akcijama planirano je preopremanje jame od -400 do -780m kako bi smjer glavne linije užeta bio odmaknut od smjera proticanja vode kroz jamu te daljnje napredovanje od -780m prema samom dnu jame na -1369m.

Na logoru je sudjelovalo 28 speleologa i 5 simpatizera iz 9 društava: SOŽeljezničar, HBSD-a, SD Istre, SK Ozren Lukić, SO Velebita, SU Estavele, SU Pule, SD Ćićarija, SK Samobor i SD Karlovca. U samu jamu spustilo se čak 23 speleologa.

Slijedeća akcija planirana je od 7. do 9. rujna 2012., stoga pozivamo sve zainteresirane na sudjelovanje i potporu!

 

Organizacijski odbor ekspedicije

Tamara Mihoci

Fotografije sa predekspedicije "Lukina jama" pogledajte u našoj foto galeriji.