Druga predakcija za Ljetni logor Crnopac 2010 – Muda Labudova, 23.-25.srpanj 2010.

Drugi vikend za redom članovi SOŽ-a pohodili su Crnopac (JI Velebit). Naime priprema za Ljetni logor Crnopac 2010., u punom je tijeku. I ovaj vikend cjelokupna je akcija bila isplanirana kako bi spremnije dočekali istraživanja koja se trebaju provesti tijekom ovogodišnjeg ljetnog logora.

Za spomenutu akciju bila su zadana četiri osnovna cilja:

  1. Nabava cjelokupne speleološke i druge opreme u Zagrebu i transport do baznog logora
  2. Transport opreme do bivka (podzemnog logora) u jami Muda Labudova
  3. Preopremanje i popravak dijelova jame Muda Labudova
  4. Topografsko snimanje ulazne vertikale jamskog sustava Kita Gačešina – Draženova Puhaljka

Opširnije...

Izvještaj sa seminara o pružanju prve pomoći i samospašavanju

U razdoblju od 3. do 4. srpnja u Park-šumi Golubinjak je u organizaciji Komisije za speleospašavanje HGSS-a održan seminar o pružanju prve pomoći, zbrinjavanju i samospašavanju unesrećenih osoba u speleološkim objektima.

Opširnije...

Prva predakcija za Ljetni logor Crnopac 2010 – Muda Labudova, 16. - 18.07.2010

Istraživanja i akcije SOŽ-a na Crnopcu se nastavljaju. Upravo stoga smo za vikend od 16. do 18. srpnja isplanirali predakciju u jami Muda Labudova. Akcija se isplanirala kako bi spremnije dočekali istraživanja koja se trebaju provesti tijekom ljetnog logora na Crnopcu u kolovoz ove godine.

Za spomenutu akciju bila su zadana tri osnovna cilja:

  1. Popravak i osposobljavanje telefonske veze od baznog logora na Jami Vjetrova do telefona u jami na -320 metara (bivak)
  2. Testiranje novog bivka i cerade za potrebe daljnjeg istraživanja jame
  3. Topografsko snimanje dijela jame od meandra na -500 m do police na cca - 400

 

Opširnije...

Nova istraživanja na Crnopcu – Muda Labudova, 3.-6.lipnja 2010.

Nova istraživanja na Crnopcu – Muda Labudova

3.-6.lipnja 2010.

Zima i kiša omele su ovogodišnja istraživanja SO HPD Željezničar na Crnopcu. Upravo stoga, prvo ovogodišnje istraživanje u jami Muda Labudova organizirano je tek od četvrtak 3. do nedjelje 6. lipnja 2010. godine.

Za spomenuto istraživanje bila su zadana dva osnovna cilja:

  1. Osposobiti logor na Crnopcu nakon zime
  2. Nastaviti istraživanje i topografsko snimanje u jami Muda Lauboda

Uz ova dva spomenuta cilja bilo je još niz poslova koje je trebalo obaviti unutar i izvan objekta kako bi se istraživanje provelo uspješno i kako bi se pripremili za daljnje akcije koje slijede. Neke od aktivnosti bile su uvijek mučni transport opreme od parkirališta pod grebenom Kite Gaćešine i podizanje logora, transport opreme od logora do jame, provjera i popisivanje speleološke opreme, hrane, ostale opreme unutar i izvan objekta, popravak telefonske žice unutar i izvan objekta, organizacija bivka, prikupljanje biološkog i geološkog materijala, uzimanje uzoraka za analizu vode, transport i postavljanje manje cisterne za prikupljanje kišnice, rekognosciranje terena i dr.

Opširnije...

Speleološki logor "Crnopac 2004"

Od 31. srpnja do 13. kolovoza 2004. trajao je, u organizaciji SO HPD "Željezničar", speleološki logor na Crnopcu. Ove godine imali smo dvoje vođa logora, Dalibora Jirkala i Martinu Borovec, te 38 ljudi iz 6 različitih udruga. Baza logora bilo je sklonište "Koliba Tatekove družine" te sve relativno ravne površine oko nje, na markiranoj planinarskoj stazi za vrh Crnopca. S obzirom na raspoloženje i ludu atmosferu, istražili smo 11 novih objekata i završili dva poznata - jamu Michelangelo i Alibabinu jamu.

Opširnije...

Pregled rezultata istraživanja u Nacionalnom parku Paklenica

Speleološki klub "Željezničar" već duži niz godina vrlo dobro surađuje s upravom Nacionalnog parka Paklenica. Tako je 1990. godine za potrebe Parka u špilji Manita peć ugrađena električna rasvjeta, što je omogućilo njeno uključivanje u turističku ponudu (Posarić & Borovec, 1990; Posarić, 1995). U vrijeme Domovinskog rata istraženo je i geodetsko snimljeno do tada zatvoreno podzemno sklonište u klancu Velike Paklenice. Pored toga obavljeno je i nekoliko speleoloških istraživanja tijekom kojih je obrađeno petnaestak špilja i jama na području Bojinog kuka, Buljme i Jurlina. Uspostavljena suradnja nastavljena je izradom i realizacijom dvogodišnjeg programa speleoloških aktivnosti, koje su imale ove ciljeve: prikupljanje, obradu i sistematizaciju dostupne literature i dokumentacije o dosadašnjim speleološkim istraživanjima na prostoru Parka, rekognosciranje terena, istraživanje i topografsko snimanje novih, te provjeru i doradu nacrta poznatih speleoloških objekata, njihovo fotografsko dokumentiranje i, na kraju, procjenu, odnosno preliminarnu valorizaciju objekata s obzirom na njihove geomorfološke, biološke, paleontološke, arheološke ili druge značajke.Tijekom kabinetske obrade, prikaz prikupljenih podataka organiziran je u obliku Geografskog informacijskog sustava (GIS), prema metodi Arc/Info ESRI Cal. USA, a rezultat obrade dostupan je korisnicima uz pomoć softwarea ArcMap ArcView 8.2 istog proizvođača. Sastavni dio GIS-a je i baza podataka o istraženim speleološkim objektima, kao i digitalno obrađeni topografski nacrti, fotografska dokumentacija, te niz drugih, pretežito tekstualnih zapisa. Premda nije tema ovog prikaza, potrebno je navesti da je upravo GIS-obrada jedan od najznačajnijih rezultata provedenih radova.

Opširnije...

Logor na Klementini na Velebitu

Od 29. 7. do 6. 8. 2000. SOŽ je organizirao istraživački logor na srednjem Velebitu. Logor je bio smješten na makadamskoj cesti Štirovača - Klepina duliba, točnije u Barakama na Kosici. To je napuštena kuća s jednim katom. Prizemlje je betonirano, a gornji kat, gdje smo se smjestili, je od drveta. Vlasnik kuće je Šumarija, no ključ smo dobili bez poteškoća. Već drugi dan smo se dogovorili s dečkima iz Šumarije da nam pri dolasku na posao svakodnevno dovoze svježi kruh i pokoju gajbu pive iz Krasnog. Zahvaljujući njihovoj dobroj volji, s opskrbom nije bilo neprilika: glavninu hrane donijeli smo iz Zagreba, a po vodu za piće išli smo na Štirovaču. Kuća ima i vlastitu šternu, no tu vodu smo koristili samo za pranje zbog nađenih utopljenih životinjica. 

Opširnije...

Tajnički izvještaj za 2000. godinu

Godina koja je za nama bila je iznimno važna za naš Odsjek kao i za cijelo planinarsko društvo "Željezničar". U 2000. godini Speleološki odsjek i Alpinistički odsjek, kao i cijelo Planinarsko društvo, proslavili su 50 godina svog postojanja i intenzivnog, neprekidnog djelovanja. No, osim na proslavama, naš SO bio je aktivan i na svojoj prvenstvenoj aktivnosti, istraživanju svih tipova speleoloških objekata. Važno je napomenuti da našim sastancima iz godine u godinu prisustvuje sve više članova, posebno mladih netom svršenih školaraca, koji željno iščekuju svaki vikend i nove akcije.

Opširnije...

Tajnički izvještaj za 2001. godinu

Tijekom 2001. god. SO je bio aktivan na svim područjima koja imaju ikakve veze sa speleologijom, od posjeta i istraživanja speleoloških objekata, pa do izletničkih šetnji i rekognosciranja. 

Opširnije...

Tajnički izvještaj za 2002. godinu

Protekle godine aktivnosti članova odsjeka bile su brojne, raznovrsne i uspješne. Prošlogodišnji plan smo ostvarili i upotpunili ga drugim neplaniranim akcijama, pa možemo biti zadovoljni bez obzira što nismo izdali novi broj ¨Speleologa¨. 

Opširnije...

Nalazite se ovdje: Početna stranica / Aktivnosti