Speleolog, godište 2, br. 3-4, 1954.

Sadržaj
  • Krešimir Polak: Tektonski pokreti i postanak pećina
  • Franjo Nikolić: Evolucija podzemnog svijeta podzemlja
  • Mirko Malez: Vela i Mala pećina na otoku Ugljanu
  • Nikola Stražičić: Rikavice na otoku Mljetu
  • Dragoljub Petrović: Paleolitsko nalazište "Risovača" kod Aranđelovca
  • Vijesti
Nalazite se ovdje: Početna stranica / Publikacije / Speleolog / Speleolog, godište 2, br. 3-4, 1954.